Grup Focomín

Petita empresa catalana que es dedica al desenvolupament urbà, immobiliari i mediambiental resultat d'una llarga tradició familiar
vinculada a l'explotació agropecuària, amb un equip multidisciplinari de professionals (economistes, advocats, interioristes, enginyers agrònoms, equips d'arquitectura i enginyeria), que requereixen serveis en identitat visual corporativa, brand strategy i comunicació tant publicitària
com corporativa.