Fronteres_CCCB

El disseny de l'exposició "Fronteres" es treballa com una delimitació dels espais que representen els àmbits o zones de conflicte al món.
El tractament gràfic funciona com a missatge vehiculador
d'un contingut a transmetre en l'exhibició: conceptes i idees clau
dels diferents conflictes de fronteres.