Mostra d'Entitats_Ajuntament de Gràcia

Campanya de comunicació guanyadora per al concurs en la realització de la Mostra d'Entitats (que cada any organitza un ajuntament de barri
de la ciutat de Barcelona), enguany al Pssg. Sant Joan. Creació d'eslògan de campanya, assessorament en la confecció de continguts (textuals,
d'imatge i activitats per a tot tipus de públic), disseny i producció d'estand, senyalització de l'esdeveniment i disseny de marxandatge.