Live_Promoció Econòmica. Ajuntament de Barcelona.

LIVE és Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric que integra diferents partners públics i privats a la ciutat de Barcelona.
LIVE són iniciatives d'impuls per a la mobilitat elèctrica i les infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat. Es dissenya la marca,
es realitza el claim i la identitat visual corporativa. Branding strategy per a les diferents versions de marques i es dissenyen aplicacions com:
papereria, fulletons, oficina d'atenció al ciutadà, senyalització al carrer, flota de vehicles, web i banners promocionals.