Living Memory_Diputació de Barcelona

"Living Memory. A life to tell, a future to learn" és un projecte destinat als ajuntaments de diverses ciutats de 6 països europeus: França, Alemanya, Anglaterra, Suècia, Polònia i Catalunya per a implantar un programa d'ensenyament de les noves tecnologies destinat a la gent gran mitjançant la recuperació de la seva memòria. Creació de claim, disseny de marca, fulletons en diverses versions idiomàtiques i website.