Servicios a las Personas. Ajuntament de Barcelona

Creació d'imatge corporativa per a unificar diverses aplicacions en disseny d'identitat tant per a usos interns en àmbits de l'acció social,
la participació, l'educació, la cultura, el benestar, la promoció social, econòmica... com per a usos externs com la formació, el marxandatge o la difusió.